Որոնման արդյունք գտնվել է 42 նյութ

ՀՀ տեխնոլոգիական ներուժը

Բովանդակություն
Անհատական
Ինֆորմատիկա
11 էջ
2200 դրամ
#1894

NTFS ֆայլային համակարգ  

Բովանդակություն
Կուրսային
Ինֆորմատիկա
16 էջ
3200 դրամ
#1937

Կոդերը ինտերնետում

Բովանդակություն
Կուրսային
Ինֆորմատիկա
17 էջ
3400 դրամ
#2208

Ինտերնետային միջավայրում իրականացվող հետազոտությունների առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Անհատական
Ինֆորմատիկա
11 էջ
2200 դրամ
#2239

Անհատական համակարգիչների կառուցվածք, տվյալների բազա

Բովանդակություն
Կուրսային
Ինֆորմատիկա
20 էջ
4000 դրամ
#2563

Թռչող ապարատներ, հաշվեբացատրագիր

Բովանդակություն
Կուրսային
Ինֆորմատիկա
25 էջ
5000 դրամ
#2565

Կոորդինատային համակարգերի հիմնական տիպերի և քարտեզագրական պրոյեկցիա

Բովանդակություն
Կուրսային
Ինֆորմատիկա
30 էջ
6000 դրամ
#2566

Ոչ գծային հանրահաշվային հավասարումի լուծման Նյուտոնի մեթոդ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ինֆորմատիկա
26 էջ
5200 դրամ
#3062

Մեյնֆրեյմ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ինֆորմատիկա
9 էջ
1800 դրամ
#3267

Ժամանակային շարքերը վիճակագրությունում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ինֆորմատիկա
13 էջ
2600 դրամ
#0968

Ինտերնետ կախվածություն մոդա,թե ռոբոտացում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ինֆորմատիկա
10 էջ
2000 դրամ
#1053

Ծրագրային  ապահովվածությունը  որպես  համակարգչի  անբաժան  բաղկացուցիչ,  դրա  կառուցվածքը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ինֆորմատիկա
13 էջ
2600 դրամ
#1736

Արագամաշ առարկաների հաշվառումը համակարգչային ծրագրերով

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ինֆորմատիկա
16 էջ
3200 դրամ
#0379

Նախագծերի կառավարման գործընթացում դրսևորվող ռիսկերի բնութագրությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Ինֆորմատիկա
25 էջ
5000 դրամ
#0534

Միագործոն ռեգրեսիոն հավասարումները և դրանց պարամետրերի հաշվարկման սկզբունքները

Բովանդակություն
Կուրսային
Ինֆորմատիկա
15 էջ
3000 դրամ
#0536

Ինֆորմացիոն պատերազմի էությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Ինֆորմատիկա
24 էջ
4800 դրամ
#4002

Հիմնական տեղեկություններ

Բովանդակություն
Կուրսային
Ինֆորմատիկա
21 էջ
4200 դրամ
#4003

Սոցիալական կայքերի սահմանումը, ստեղծումը և գրավչությունը. համաշխարհային պատկեր

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Ինֆորմատիկա
54 էջ
27000 դրամ
#4004

MS World ծրագրի կիրառությունները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ինֆորմատիկա
17 էջ
3400 դրամ
#3996

Ժամանակակից կիբեռնետիկայի արդի հիմնահարցերը` կապված բժշկության հետ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ինֆորմատիկա
14 էջ
2800 դրամ
#0949

Ինֆորմացիան որպես շուկայում անուղղակի հաղթահարման մեխանիզմ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ինֆորմատիկա
12 էջ
2400 դրամ
#1229

Ինտերնետ ցանցի հասկացությունը և նշանակությունը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Ինֆորմատիկա
50 էջ
25000 դրամ
#1056

Ցանցի եզրավորման ալգորիթմ և ծանրաբեռնվածության լուծում

Բովանդակություն
Կուրսային
Ինֆորմատիկա
30 էջ
6000 դրամ
#2568

Հաշվապահական հաշվառման արդյունավետ ավտոմատացման գործնական տեխնոլոգիան

Բովանդակություն
Ստուգողական
Ինֆորմատիկա
11 էջ
2200 դրամ
#2228

Տեխնոլոգիական մասնագիտացում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ինֆորմատիկա
11 էջ
2200 դրամ
#3063

Անհավասարություններ: Մնացքների տեսության կիրառությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Ինֆորմատիկա
46 էջ
9200 դրամ
#0160

Անալիտիկ հաշվառման ենթահամակարգերը համակարգչային ծրագրերում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ինֆորմատիկա
10 էջ
2000 դրամ
#0067

Աշխատանք ֆորմաների և ֆրեյմերի հետ HTML լեզվում Access-ի հիմնական հնարավորությունները և ինտերֆեյսը

Բովանդակություն
Կուրսային
Ինֆորմատիկա
22 էջ
4400 դրամ
#3997

Ինտերնետ գովազդի էությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Ինֆորմատիկա
27 էջ
5400 դրամ
#4000

Նորագույն տեխնոլոգիաներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ինֆորմատիկա
15 էջ
3000 դրամ
#3268