Որոնման արդյունք գտնվել է 16 նյութ

Մանր և խոշոր մոտորիկայի դերը լսողության խանգարում ունեցող երեխաների խոսքի զարգացման գործընթացում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լոգոպեդիա
10 էջ
2000 դրամ
#2071

Դպրոցում իրականացվող լոգոպեդական աշխատանքի հիմնական ուղղությունները և բովանդակությունը

Բովանդակություն
Անհատական
Լոգոպեդիա
18 էջ
3600 դրամ
#2215

Խոսքի գործառույթները և նրանց զարգացումն օնտոգենեզում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լոգոպեդիա
16 էջ
3200 դրամ
#1704

Դիսլալիա տերմինի հասկացությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լոգոպեդիա
20 էջ
4000 դրամ
#1773

Բազմամասնագիտական թիմի գործառույթները, անհատական ուսուցման պլան

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լոգոպեդիա
13 էջ
2600 դրամ
#0854

Խոսքի ընդհանուր թերզարգացման բնութագիրը, դասակարգումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լոգոպեդիա
11 էջ
2200 դրամ
#1705

Խոսքի ընդհանուր թերզարգացման դրսևորումները տարբեր խոսքային խանգարումների դեպքում

Բովանդակություն
Կուրսային
Լոգոպեդիա
24 էջ
4800 դրամ
#1706

Խոսքի ընդհնուր թերզարգացում ունեցող երեխաների լոգոպեդական հետազոտությունը:

Բովանդակություն
Կուրսային
Լոգոպեդիա
24 էջ
4800 դրամ
#1707

Խոսքի խանգարումներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լոգոպեդիա
14 էջ
2800 դրամ
#1708

Տեսողականօպտիկական դիսլեքսիայի և դիսգրաֆիայի հաղթահարումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Լոգոպեդիա
21 էջ
4200 դրամ
#3120

Աուտիզմի տարբերակումը մտավոր հետամնացությունից

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լոգոպեդիա
12 էջ
2400 դրամ
#0455

Դպրոցում իրականացվող լոգոպեդական աշխատանքի հիմնական ուղղությունները և բովանդակությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Լոգոպեդիա
18 էջ
3600 դրամ
#1004

Սյուժետային խաղերի կիրառման նշանակությունը խոսքի զարգացման գործում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լոգոպեդիա
11 էջ
2200 դրամ
#2175

Խոսքի խանգարումներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լոգոպեդիա
13 էջ
2600 դրամ
#1709

Խոսքի տեխնիկա

Բովանդակություն
Անհատական
Լոգոպեդիա
10 էջ
2000 դրամ
#1710

Դիսլալիայի տարածվածության վերլուծությունը կրտսեր դպրոցում

Բովանդակություն
թեզ
Լոգոպեդիա
53 էջ
26500 դրամ
#1774