Որոնման արդյունք գտնվել է 31 նյութ

Կոռելյացիոն վերլուծության հիմնական խնդիրները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
17 էջ
3400 դրամ
#2982

Քերականական (ագրամատիկական) դիսգրաֆիա

Բովանդակություն
Անհատական
Մաթեմատիկա
10 էջ
2000 դրամ
#1446

Միջին թվաբանականի մաթեմատիկականս հատկությունները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
13 էջ
2600 դրամ
#0954

Բնորոշ սխալները հանրահաշվի ուսուցման գործընթացում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
14 էջ
2800 դրամ
#0859

Տրանսպորտային խնդրի տնտեսամաթեմատիկական մոդելը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
16 էջ
3200 դրամ
#0672

Կոմպլեքս թվերը

Բովանդակություն
Կուրսային
Մաթեմատիկա
12 էջ
2400 դրամ
#0368

Բազմապատկման և բաժանման գործողությունների ուսուցման մեթոդիկան

Բովանդակություն
Ստուգողական
Մաթեմատիկա
15 էջ
3000 դրամ
#0374

Տնտեսական մաթեմատիկայի մեթոդների կիրառումը վերլուծության մեջ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
14 էջ
2800 դրամ
#0552

Վաճառքի գծով դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Մաթեմատիկա
17 էջ
3400 դրամ
#0557

Մատրիցաներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
11 էջ
2200 դրամ
#2077

Ինվերսիա (հակադարձում)

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
23 էջ
4600 դրամ
#2032

Մաթեմատիկական ապացուցումների ուսուցման մեթոդները միջին դպրոցում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
11 էջ
2200 դրամ
#2052

Մաթեմատիկական ուսումնական առարկաների հանրակրթական իմաստն ու նշանակությունը

Բովանդակություն
Անհատական
Մաթեմատիկա
7 էջ
1400 դրամ
#2053

Կոմպլեքս հարթության կետերի հաջորդականության սահմանումը:

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
7 էջ
1400 դրամ
#2314

Կոմպլեքս փոփոխականի անալիտիկ ֆունկցիաներ

Բովանդակություն
Անհատական
Մաթեմատիկա
13 էջ
2600 դրամ
#2315

Դրական բազմանդամների ներկայացումներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
13 էջ
2600 դրամ
#2967

Մաթեմատիկական դատողությունները և մտահանգումները

Բովանդակություն
Կուրսային
Մաթեմատիկա
14 էջ
2800 դրամ
#0570

Ոչ գծային օպտիմիզացիոն խնդիրներ

Բովանդակություն
Կուրսային
Մաթեմատիկա
15 էջ
3000 դրամ
#0605

Բարձր կարգի գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծման և կոմպակտ պահպանման ալգորիթմ

Բովանդակություն
Կուրսային
Մաթեմատիկա
20 էջ
4000 դրամ
#0375

Կոմպլեքս թվերը (2)

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
12 էջ
2400 դրամ
#0378

Մաթեմատիկական ուսումնական առարկաների հանրակրթական իմաստն ու նշանակությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
7 էջ
1400 դրամ
#3449

Մաթեմատիկական դատողությունները և մտահանգումները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
14 էջ
2800 դրամ
#3448

Երաժշտության հետ մաթեմատիկայի

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
15 էջ
3000 դրամ
#3446

Լոգարիթմական ածանցում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
5 էջ
1000 դրամ
#3447

Բազմանիշ թվեր համակենտրոնում բազմապատկման և բաժանման ուսուցումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
15 էջ
3000 դրամ
#1152

Բնորոշ սխալները հանրահաշվի ուսուցման գործընթացում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
14 էջ
2800 դրամ
#1314

Ձեռնարկությունների ֆինանսական կայունության մեթոդաբանությունը դինամիկայում

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Մաթեմատիկա
30 էջ
15000 դրամ
#2044

Գեղագիտական ճշմարիտը և մաթեմատիկական կրթությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
9 էջ
1800 դրամ
#1337

Քանակական ինդեքսները և դրանց կառուցման սկզբունքները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
13 էջ
2600 դրամ
#1447

Ոչ գծային օպտիմիզացիոն խնդիրներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մաթեմատիկա
15 էջ
3000 դրամ
#3451