Որոնման արդյունք գտնվել է 526 նյութ

ՀՀ քաղաքացիների, օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց վարչաիրավական կարգավիճակը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավագիտություն
15 էջ
3000 դրամ
#1897

Հողի հարկը և վճարողները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավագիտություն
16 էջ
3200 դրամ
#1972

Հողի հարկի հաշվարկ ձևաթղթի լրացման և ներկայացման կարգը, հողի հարկի հաշվարկումը, հաշվառումը, արտոնությունները, պարտավորությունների ծագման պահը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավագիտություն
12 էջ
2400 դրամ
#1973

ԿԱՍԿԱԾՅԱԼԻ ԵՎ ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻ ՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավագիտություն
27 էջ
5400 դրամ
#1889

. Կաշառքի միջնորդությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավագիտություն
31 էջ
6200 դրամ
#1817

ՀՀ գործող սահմանադրության բնաիրավական սկզբունքները

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավագիտություն
20 էջ
4000 դրամ
#1859

Գրավի իրավունքի հասկացությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավագիտություն
20 էջ
4000 դրամ
#1678

Մարդու թրաֆիքինգ

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավագիտություն
33 էջ
6600 դրամ
#2083

ԿԱՐԵԿՑԱՆՔԻ ՇԱՐԺԱՌԻԹՈՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավագիտություն
22 էջ
4400 դրամ
#2121

Կեղծարարությունը որպես գործառնական ռիսկի դրսևորման ձև

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավագիտություն
11 էջ
2200 դրամ
#2126

Մաքսային արտոնություններից օգտվող անձանց նկատմամբ իրականացնող մաքսային հսկողությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավագիտություն
13 էջ
2600 դրամ
#2099

Անչափահաս իրավախախներին տրամադրվող խորհրդատվություն

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավագիտություն
14 էջ
2800 դրամ
#3272

Անհատթ քաղաքականության մեջ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավագիտություն
18 էջ
3600 դրամ
#3270

Թ. Հոբսի իրավաքաղաքական ուսմունքը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավագիտություն
14 էջ
2800 դրամ
#3278

Իմանուիլ Կանտի իրավաքաղաքական հայեցակարգը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավագիտություն
13 էջ
2600 դրամ
#3279

Իրավագիտակցության խնդիրները իրավունքի աղբյուրների հետազոտման համատեքստում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավագիտություն
10 էջ
2000 դրամ
#3280

Իրավական դաստիարակության նպատակը, նշանակությունը, խնդիրները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավագիտություն
10 էջ
2000 դրամ
#3281

Բնակարանային իրավունքի սկզբունքները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավագիտություն
10 էջ
2000 դրամ
#1275

Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցների նշանակումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավագիտություն
20 էջ
4000 դրամ
#1254

Բիզնեսը և հարկային վարչարարություն

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավագիտություն
11 էջ
2200 դրամ
#1260

Բարոյական վնասի փոխհատուցում

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավագիտություն
18 էջ
3600 դրամ
#1228

Իրավաբանական անձը որպես քաղաքացիական իրավունքի

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Իրավագիտություն
49 էջ
24500 դրամ
#1461

Իրավաբանական անձին սնանկ ճանաչելը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Իրավագիտություն
80 էջ
40000 դրամ
#1462

Իրավագիտակցության խնդիրները իրավունքի աղբյուրների հետազոտման համատեքստում

Բովանդակություն
Անհատական
Իրավագիտություն
11 էջ
2200 դրամ
#1463

Մինչդատական վարույթում դատական վերահսկողության իրավական հիմքերը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավագիտություն
9 էջ
1800 դրամ
#1504

Իրավագիտակցություն և անձնավորության իրավասոցիալականացումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավագիտություն
21 էջ
4200 դրամ
#1511

Կոլեկտիվ աշխատանքային վեճերի կարգավորման իրավական հիմքերը

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավագիտություն
20 էջ
4000 դրամ
#1605

Իրավական համակարգեր

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավագիտություն
24 էջ
4800 դրամ
#1518

Իրավունքի աղբյուրների սահմանումներ - Պլան

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Իրավագիտություն
83 էջ
41500 դրամ
#1520

Կոլեկտիվ պայմանագրի կողմերը

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավագիտություն
21 էջ
4200 դրամ
#1606