Որոնման արդյունք գտնվել է 1389 նյութ

Հողային հարաբերությունների զարգացումը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Անհատական
Տնտեսագիտություն
13 էջ
2600 դրամ
#1964

Հողի և անշարժ գույքի շուկայի էկոլոգիական ֆունկցիաները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
13 էջ
2600 դրամ
#1970

Կապիտալի միջազգային շարժի և գործնականում դրանց կիրառման հնարավորությունները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
15 էջ
3000 դրամ
#1867

Կապիտալի տնտեսական բնույթը և բովանդակությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Տնտեսագիտություն
21 էջ
4200 դրամ
#1869

Դրամարկղային գործառնությունների վարման կարգը և հաշվառումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
13 էջ
2600 դրամ
#1825

Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, պահպանման և դուրսգրման աուդիտ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
16 էջ
3200 դրամ
#1828

Հիմնական միջոցների վերլուծության նշանակությունը և խնդիրները

Բովանդակություն
Կուրսային
Տնտեսագիտություն
20 էջ
4000 դրամ
#1829

Հիփոթեքը որպես ֆինանսական համակարգի օղակ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
17 էջ
3400 դրամ
#1836

ՀՀ ագրարային սեկտորի ճյուղային կառուցվածքը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
12 էջ
2400 դրամ
#1840

ՀՀ առևտրային բանկերի ֆինանսական ռիսկերի վերլուծության նշանակությունը և կարևորությունը

Բովանդակություն
թեզ
Տնտեսագիտություն
110 էջ
55000 դրամ
#1841

Կապիտալի առաջարկը և պահանջարկը

Բովանդակություն
Կուրսային
Տնտեսագիտություն
28 էջ
5600 դրամ
#1842

Կապիտալի արժեքի և օպտիմալ կառուցվածքի գնահատումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Տնտեսագիտություն
18 էջ
3600 դրամ
#1843

Կառավարման և կազմակերպման տեսությունների զարգացումը 20-րդ դարում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
9 էջ
1800 դրամ
#1875

ՀՀ ներդրումային շուկայի արդի վիճակը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
13 էջ
2600 դրամ
#1881

Կառավարության գործունեության հիմնական սկզբունքները և ուղղությունները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
16 էջ
3200 դրամ
#1883

Դրամական ռեֆորմ և մեթոդները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
10 էջ
2000 դրամ
#1807

Դրամավարկաին համակարգի էությունը

Բովանդակություն
Անհատական
Տնտեսագիտություն
10 էջ
2000 դրամ
#1808

Կապիտալ ներդրումների էությունը, կառուցվածքը և նշաբակությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
18 էջ
3600 դրամ
#1819

Դրամավարկային քաղաքականության էությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
18 էջ
3600 դրամ
#1821

Դրամավարկային քաղաքականություն

Բովանդակություն
Կուրսային
Տնտեսագիտություն
32 էջ
6400 դրամ
#1822

Դրամարկղային գրքի վարումը Գանձապահի հաշվետվության ներկայացումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
12 էջ
2400 դրամ
#1823

“Նոր ապրանք” հասկացությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
20 էջ
4000 դրամ
#1928

ՀՀ արտաքին պետական պարտքի վերլուծությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Տնտեսագիտություն
27 էջ
5400 դրամ
#1857

ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման առանձահատկությունները և հեռանկարները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
10 էջ
2000 դրամ
#1858

ՀՆԱ-ի հաշվարկման արտադրական մեթոդը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
8 էջ
1600 դրամ
#1936

Կենսաթոշակային բարեփոխումների անհրաժեշտություն

Բովանդակություն
թեզ
Տնտեսագիտություն
80 էջ
40000 դրամ
#2181

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅՈւՆՈւՄ

Բովանդակություն
թեզ
Տնտեսագիտություն
148 էջ
74000 դրամ
#2182

Ձեռնարկատիրական գաղտնիքի էությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
13 էջ
2600 դրամ
#1989

Ձեռնարկատիրության  տնտեսագիտական  բովանդակությունն ու հատկանիշները

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Տնտեսագիտություն
68 էջ
34000 դրամ
#1995

Ձեռնարկության ապրանքային քաղաքականությունը

Բովանդակություն
թեզ
Տնտեսագիտություն
77 էջ
38500 դրամ
#1998