Որոնման արդյունք գտնվել է 342 նյութ

ՄԱԿ ԶՀԿ - ի գործունեության դերի գնահատումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Միջազգային հարբերություններ
23 էջ
4600 դրամ
#2054

Մեծ Բրիտանիայի տեղը աշխատանքի միջազգային բաժանման համակարգում Արտահանման ու ներմուծման հիմնական հոդվածները

Բովանդակություն
Կուրսային
Միջազգային հարբերություններ
20 էջ
4000 դրամ
#2114

Ղազախստանի դեմոկրատացումը

Բովանդակություն
Անհատական
Միջազգային հարբերություններ
15 էջ
3000 դրամ
#2046

ՌԴ արտաքին քաղաքականությունը ասիախաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում 1990-ական թթ.

Բովանդակություն
Կուրսային
Միջազգային հարբերություններ
35 էջ
7000 դրամ
#2596

Երմոլովի վարչակարգի վերափոխությունները Հյուսիսային Կովկասում

Բովանդակություն
Կուրսային
Միջազգային հարբերություններ
23 էջ
4600 դրամ
#2590

Կոռուպցիան որպես սոցիալական երևույթ

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Միջազգային հարբերություններ
40 էջ
20000 դրամ
#2984

Աշխարհի համաշխարհային պատկերը գովազդում, Գովազդի աշխատանքը անթույլատրելիի սահմանին

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Միջազգային հարբերություններ
16 էջ
3200 դրամ
#2930

ՀՀ դեսպանության հիմնումը Պարսկաստանում և հայ-պարսկական հարաբերությունները 1920թ. հունվար-դեկտեմբեր

Բովանդակություն
Կուրսային
Միջազգային հարբերություններ
40 էջ
8000 դրամ
#3210

Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Իրանի Իսլամական

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Միջազգային հարբերություններ
13 էջ
2600 դրամ
#3237

Միջազգային առևտրի էությունը, գործառնությունները և առևտրային քաղաքականություն

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Միջազգային հարբերություններ
28 էջ
14000 դրամ
#1302

Հյուրանոցային ինդուստրիայի զարգացման արդի միտումները

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Միջազգային հարբերություններ
34 էջ
17000 դրամ
#1168

Միջազգային քաղաքացիական դատավարության իրավական բնույթը և ՀՀ  դատարանների իրավասությունը օտարերկրյա անձանց մասնակցությամբ գործերով

Բովանդակություն
թեզ
Միջազգային հարբերություններ
84 էջ
42000 դրամ
#1333

1.Միջազգային ֆինանսական հոսքերի առաջացման   նախադրյալները և ընդհանուր բնութագիրը

Բովանդակություն
Կուրսային
Միջազգային հարբերություններ
22 էջ
4400 դրամ
#1336

Միջազգային ֆինանսավարկային շուկաները,, դրանց ծագումը, զարգացւմը, դասակարգումը, բնորոշ առանձնահատկությունները, մասնակիցները:

Բովանդակություն
Կուրսային
Միջազգային հարբերություններ
25 էջ
5000 դրամ
#1340

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին քաղաքականության գերակայությունները 1991-2009 թվականներին

Բովանդակություն
թեզ
Միջազգային հարբերություններ
120 էջ
60000 դրամ
#1346

Միջազգային կազմակերպությունները` որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Միջազգային հարբերություններ
33 էջ
16500 դրամ
#1306

Միջազգային կազմակերպությունները` որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Միջազգային հարբերություններ
34 էջ
17000 դրամ
#1310

Միջազգային հարաբերությունները և պատերազմող երկրների

Բովանդակություն
Կուրսային
Միջազգային հարբերություններ
24 էջ
4800 դրամ
#1508

Իսլամական աշխարհի լիգան. Կառուցվածքը, գործունեությունը, նպատակները

Բովանդակություն
թեզ
Միջազգային հարբերություններ
56 էջ
28000 դրամ
#1593

Գլոբալիզացիան և Հայաստանի Հանրապետությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Միջազգային հարբերություններ
30 էջ
6000 դրամ
#1560

Գլուխ II ՆԱՏՕ-ի ստեղծումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Միջազգային հարբերություններ
37 էջ
7400 դրամ
#0862

Ժողովրդավարությունը և մարդկային զարգացումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Միջազգային հարբերություններ
22 էջ
4400 դրամ
#0978

Արտաքին կառավարման կազմակերպման ձևերը

Բովանդակություն
Կուրսային
Միջազգային հարբերություններ
50 էջ
10000 դրամ
#0924

Արտաքին քաղաքական որոշումների ընդունման ընթացակարգը ԱԱԾ-ը գործունեությունը Ջ. Բուշի կառավարման տարիներին

Բովանդակություն
Կուրսային
Միջազգային հարբերություններ
16 էջ
3200 դրամ
#0926

Արևմտյան Եվրոպայի երկրների ինտեգրման անհրաժեշտությունը

Բովանդակություն
թեզ
Միջազգային հարբերություններ
81 էջ
40500 դրամ
#1098

Հունա-մակեդոնական փոխհարաբերությունները Մ.թ.ա 4-րդ դարի կեսին և Հունաստանի նվաճումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Միջազգային հարբերություններ
20 էջ
4000 դրամ
#1014

Դիվանագիտական ներկայացուցչական անձնակազմը և պարտականությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Միջազգային հարբերություններ
22 էջ
4400 դրամ
#1780

Դիվանագիտական ներկայացուցչությունը, անձնակազմի անձեռնմխելիությունը և արտոնությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Միջազգային հարբերություններ
20 էջ
4000 դրամ
#1781

Դիվանագիտական շփումների կարևորությունը դիվանագիտական ծառայության մեջ

Բովանդակություն
Կուրսային
Միջազգային հարբերություններ
32 էջ
6400 դրամ
#1783

Դիվանագիտական պայքարը Աթենքի և Սպարտայի միջև` հանուն գերիշխանության Հունաստանում

Բովանդակություն
Կուրսային
Միջազգային հարբերություններ
35 էջ
7000 դրամ
#1784