Որոնման արդյունք գտնվել է 208 նյութ

ՀՀ ազգային անվտանգության ապահովման գործոններն ու հիմարար արժեքները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Քաղաքագիտություն
11 էջ
2200 դրամ
#2246

testtest

Բովանդակություն
Ստուգողական
Քաղաքագիտություն
5 էջ
1000 դրամ
#2350

Մաքս Վեբերի քաղաքական հայացքները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Քաղաքագիտություն
21 էջ
4200 դրամ
#1286

Բիսմարկի դիվանագիտությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Քաղաքագիտություն
7 էջ
1400 դրամ
#1264

Քաղաքացիաիրավական պայմանգրեր

Բովանդակություն
Կուրսային
Քաղաքագիտություն
28 էջ
5600 դրամ
#1452

Քաղաքական կուսակցություն հասկացությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Քաղաքագիտություն
22 էջ
4400 դրամ
#1454

Նիկոլո Մաքիավելի

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Քաղաքագիտություն
16 էջ
3200 դրամ
#1393

Քաղաքական կոնֆլիկտի տեսությունը և էությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Քաղաքագիտություն
18 էջ
3600 դրամ
#1464

Քաղաքականության կերտման գործընթացը

Բովանդակություն
Կուրսային
Քաղաքագիտություն
22 էջ
4400 դրամ
#1466

Պառլամենտի դերն ու նշանակությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Քաղաքագիտություն
21 էջ
4200 դրամ
#1539

Թուրքիայի և Իրանի աշխարհագրական համեմատական բնութագրերը

Բովանդակություն
Կուրսային
Քաղաքագիտություն
20 էջ
4000 դրամ
#0839

Թուրքիայի ներքին քաղաքականությունը և իսլամը

Բովանդակություն
Կուրսային
Քաղաքագիտություն
19 էջ
3800 դրամ
#0840

Քաղաքական  հաղորդակցման  դաշտի  էությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Քաղաքագիտություն
19 էջ
3800 դրամ
#0824

Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները 15-րդ դարի երկրորդ կեսին

Բովանդակություն
Կուրսային
Քաղաքագիտություն
26 էջ
5200 դրամ
#1113

Եվրամիության ստեղծումը և զարգացումը

Բովանդակություն
Անհատական
Քաղաքագիտություն
21 էջ
4200 դրամ
#0104

Ա. Պարետոյի էլիտայի տեսությունը

Բովանդակություն
Անհատական
Քաղաքագիտություն
22 էջ
4400 դրամ
#0021

Կադրային քաղաքականության կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության համակարգում

Բովանդակություն
թեզ
Քաղաքագիտություն
85 էջ
42500 դրամ
#0045

ՀՀ ԿԲ-ի դրամավարկային քաղաքականության բնորոշ գծերը արդի փուլում

Բովանդակություն
Կուրսային
Քաղաքագիտություն
32 էջ
6400 դրամ
#0301

ՌԴ ճյուղային նախարարությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Քաղաքագիտություն
17 էջ
3400 դրամ
#0543

Պետություն հասկացությունը,հատկանիշները, գործառույթները,դասակարգումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Քաղաքագիտություն
8 էջ
1600 դրամ
#3588

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության պարտադիր տեսակներն աշխարհում

Բովանդակություն
թեզ
Քաղաքագիտություն
74 էջ
37000 դրամ
#3768

Դիսլալիա տերմինի հասկացությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Քաղաքագիտություն
25 էջ
5000 դրամ
#3772

Էլիտա հասկացությունը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Քաղաքագիտություն
63 էջ
31500 դրամ
#3733

Ժողովրդավարության իրականացման քաղաքական ներուժը

Բովանդակություն
Կուրսային
Քաղաքագիտություն
35 էջ
7000 դրամ
#3735

Լոբբիզմը և ժողովրդավարության դիվանագիտությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Քաղաքագիտություն
34 էջ
6800 դրամ
#3738

Հաբիտար իմիջ

Բովանդակություն
Կուրսային
Քաղաքագիտություն
25 էջ
5000 դրամ
#3741

Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման համակարգերը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Քաղաքագիտություն
50 էջ
25000 դրամ
#3742

Հանրապետություն

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Քաղաքագիտություն
22 էջ
4400 դրամ
#3744

ՀՀ քաղաքական համակարգի առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Քաղաքագիտություն
25 էջ
5000 դրամ
#3751

Միակուսակցական, կոալիցիոն, անկուսակցական կառավարություններ

Բովանդակություն
Կուրսային
Քաղաքագիտություն
27 էջ
5400 դրամ
#3753