Որոնման արդյունք գտնվել է 76 նյութ

Հյուրընկալության ինդուստրիայի արդի միտումները և հեռանկարները

Բովանդակություն
Կուրսային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
31 էջ
6200 դրամ
#1904

Մանկական վախերի առաջացման պատճառները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
16 էջ
3200 դրամ
#2062

Էկոտուրիզմը ԱՄՆ - ի ազգային պարկերում

Բովանդակություն
Կուրսային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
52 էջ
10400 դրամ
#2756

Կանադան որպես զբոսաշրջային դեստինացիա

Բովանդակություն
Կուրսային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
30 էջ
6000 դրամ
#2757

Զբոսաշրջային անիմացիայի կազմակերպման փորձի ուսումնասիրությունը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
55 էջ
27500 դրամ
#3261

Բուժական զբոսաշրջության ձևավորումը և զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
63 էջ
31500 դրամ
#1325

ժամանակակից զբոսաշրջային արդյունքի ձևավորման համար մշակութային ժառանգության ընտրության չափորոշիչների մշակում

Բովանդակություն
թեզ
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
96 էջ
48000 դրամ
#0943

Միջազգային զբոսաշրջությունը որպես համալիր տնտեսության ոլորտ, կառուցվածքը, տեսակները, ձևերը

Բովանդակություն
Կուրսային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
22 էջ
4400 դրամ
#0957

Ագրոտուրիզմը որպես տուրիզմի ժամանակակից ուղղություն

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
58 էջ
29000 դրամ
#0031

Զբոսաշրջության զարգացած արդյունաբերություն` զբոսաշրջիկների զվարճանքների, հյուրընկալության արդյունաբերական ենթակառուցվածք

Բովանդակություն
Կուրսային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
16 էջ
3200 դրամ
#0404

Զբոսաշրջության էությունը և բովանդակությունը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
66 էջ
33000 դրամ
#0405

Առողջարանային զբոսաշրջության էությունը, ձեվավորումը, զարգացումը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
43 էջ
21500 դրամ
#0461

Էքսկուրսավարություն, էքսկուրսավարի էթիկայի և մասնագիտական հմտությունների առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
27 էջ
5400 դրամ
#0447

. Տուրիստ և էքսկուրսանտ հասկացությունների բնորոշումները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
12 էջ
2400 դրամ
#0549

Զբոսաշրջության զարգացման համաշխարհային փորձն ու հիմնական բնութագրերը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
15 էջ
3000 դրամ
#0580

Զբոսաշրջային գործառույթների համակարգը

Բովանդակություն
Կուրսային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
10 էջ
2000 դրամ
#0583

Տուրիզմի զարգացման հեռանկարները Սյունիքի մարզում

Բովանդակություն
Կուրսային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
30 էջ
6000 դրամ
#3646

Մոտիվացիոն տեսությունները և դրանց կիրառումը զբոսաշրջության ոլորտում

Բովանդակություն
Կուրսային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
37 էջ
7400 դրամ
#4148

Արժութային ռիսկի զսպումը ՀՀ ԿԲ սահմանած նորմատիվների միջոցով

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
22 էջ
4400 դրամ
#4146

Ներդրումային ֆոնդեր

Բովանդակություն
Կուրսային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
34 էջ
6800 դրամ
#4149

Սոցիալական ռիսկերի կառավարման սկզբունքները և հիմնական մեխանիզմները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
16 էջ
3200 դրամ
#4150

Զբոսաշրջության էությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
35 էջ
7000 դրամ
#5315

Զբոսաշրջության ներկա իրավիճակը և զարգացման միտումները

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
73 էջ
36500 դրամ
#5318

Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործուներության մասին օրենքի առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
23 էջ
4600 դրամ
#5314

Ենոքավանի և հարակից տարածքների զբոսաշրջային ներուժի օգտագործման խնդիրները

Բովանդակություն
Կուրսային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
31 էջ
6200 դրամ
#5308

Զբոսաշրջության էությունն ու դասակարգումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
18 էջ
3600 դրամ
#5316

Զբոսաշրջային քաղաքականություն

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
19 էջ
3800 դրամ
#5311

Զբաղվածության հիմնադրամի գործողության մեխանիզմը և միջոցների ձևավորման աղյուրները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
18 էջ
3600 դրամ
#5309

Արկածային տուրիզմի էությունը, համաշխարհային միտումներ և տեսակները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
18 էջ
3600 դրամ
#5305

Տրանսպորտային սպասարկում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
14 էջ
2800 դրամ
#1583