Որոնման արդյունք գտնվել է 263 նյութ

6-7-րդ դարերի ազատագրական պայքարը Արևելյան Հայաստանում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Պատմություն
10 էջ
2000 դրամ
#1910

Հայաստանը և 1804 – 1813 թթ. ռուս – պարսկական պատերազմը

Բովանդակություն
Կուրսային
Պատմություն
22 էջ
4400 դրամ
#1916

1806-1812 թթ. Ռուս-թուրքական պատերազմը և Բուխարեստի պայմանագիրը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Պատմություն
31 էջ
15500 դրամ
#1917

Մյունխենյան գործարքը

Բովանդակություն
Կուրսային
Պատմություն
22 էջ
4400 դրամ
#2152

Սասանյան հեղաշրջումը և Հայկական III դարաշրջանը

Բովանդակություն
Կուրսային
Պատմություն
21 էջ
4200 դրամ
#2463

1915 год и Армения

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Պատմություն
12 էջ
2400 դրամ
#2472

Ասալա

Բովանդակություն
Կուրսային
Պատմություն
30 էջ
6000 դրամ
#2584

Պարսից միջնադարյան գիտական գրականություն

Բովանդակություն
Կուրսային
Պատմություն
26 էջ
5200 դրամ
#2585

1921 թ. փետրվարյան ապստամբությունը և Զեյթունի ինքնապաշտպանությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Պատմություն
20 էջ
4000 դրամ
#2834

Արաբական լեզուն միջին դարերում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Պատմություն
20 էջ
4000 դրամ
#2835

Եգիպտոսը Աքեմենյանների տիրապետության տակ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Պատմություն
22 էջ
4400 դրամ
#2837
Ռեֆերատ
Պատմություն
10 էջ
2000 դրամ
#3161

Համիդյան կոտորածները 1890-ական թվականներին

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Պատմություն
18 էջ
3600 դրամ
#3165

Իրանը 16 – 17րդ դարերում: Հայ առևտրականների դերը Իրանի կյանքում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Պատմություն
16 էջ
3200 դրամ
#1457

Իսլամական գործոնը Եվրոպայի անվտանգության համատեքստում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Պատմություն
11 էջ
2200 դրամ
#1421

Իսլամը և քաղաքականությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Պատմություն
8 էջ
1600 դրամ
#1425

Իսլամի հիմնադիրը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Պատմություն
15 էջ
3000 դրամ
#1431

Նապոլեոն Բոնապարտի ռազմաքաղաքական և դիվանագիտական պարտությունը և Շոմոնի տրակտատը

Բովանդակություն
Կուրսային
Պատմություն
31 էջ
6200 դրամ
#1513

Արաբ-իսրայելական հակամարտության. կոնֆլիկտի էությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Պատմություն
19 էջ
3800 դրամ
#0895

Արմենական կուսակցություն

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Պատմություն
15 էջ
3000 դրամ
#0906

Արշակունյաց արքայատոհմի հաստատումը Հայաստանում

Բովանդակություն
Կուրսային
Պատմություն
24 էջ
4800 դրամ
#0908

Իդրիսների շիական էմիրությունը Մաղրիբում (Մարոկկոյում¤

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Պատմություն
15 էջ
3000 դրամ
#0980

Բեռլինի վեհաժողովին ներկայացվելիք ինքնավարության ծրագիրը և նրան կից հուշագիրն ու տեղեկագիրը

Բովանդակություն
Կուրսային
Պատմություն
27 էջ
5400 դրամ
#0826

Հայ – բյուզանդական հարաբերությունները 450 – 451 թթ. ապստամբության նախապատրաստման և իրականացման փուլում

Բովանդակություն
Կուրսային
Պատմություն
26 էջ
5200 դրամ
#0654

Թուրքահայաստանի մասին դեկրետը

Բովանդակություն
Կուրսային
Պատմություն
25 էջ
5000 դրամ
#0699

Թուրքահայաստանի մասին Դեկրետը

Բովանդակություն
Կուրսային
Պատմություն
28 էջ
5600 դրամ
#0700

Թուրքիա - Հայաստան հարաբերությունները 1991-2001թթ.

Բովանդակություն
թեզ
Պատմություն
89 էջ
44500 դրամ
#0702

Թղթի օրինակները 5-րդ դարում հայ պատմագրության մեջ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Պատմություն
17 էջ
3400 դրամ
#1018

3-րդ աշխարհի պետությունները միջազգային հարաբերություններում և հակամարտությունը Ասիական տարածաշրջանում 60-70-ական թթ.

Բովանդակություն
Կուրսային
Պատմություն
21 էջ
4200 դրամ
#1122