Որոնման արդյունք գտնվել է 96 նյութ

Հողային ռեսուրսների օգտագործման գեոէկոլոգիական պրոբլեմները

Բովանդակություն
Կուրսային
Բնապահպանություն
25 էջ
5000 դրամ
#1966

ՀՀ հանքային ջրերը և դրանց նշանակությունը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Բնապահպանություն
34 էջ
17000 դրամ
#1864

Մեքսիկական ծոցի ախտոտման պատճառները, նոր ժամանակակից ախտոտումները և դրանց դեմ պայքարը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բնապահպանություն
13 էջ
2600 դրամ
#2243

Մթնոլորտի պահպանություն

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բնապահպանություն
15 էջ
3000 դրամ
#2245

Ժամանակակից էկոլոգիական հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բնապահպանություն
18 էջ
3600 դրամ
#2267

Համաշխարհային հանրության զարգացումը և գլոբալ էկոլոգիական հիմնախնդիրների ձևավորումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բնապահպանություն
16 էջ
3200 դրամ
#2220

Բնապահպանություն և ռացիոնալ բնօգտագործում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բնապահպանություն
10 էջ
2000 դրամ
#2822

ՀՀ անտառային ծածկույթի ներկա վիճակը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բնապահպանություն
15 էջ
3000 դրամ
#2825

Շրջակա միջավայրի պահպանության մեթոդաբանությունը և տեսական հիմունքները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բնապահպանություն
13 էջ
2600 դրամ
#2826

Սովորողների էկոլոգիական դաստիարակությունը հանրակրթական դպրոցում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բնապահպանություն
17 էջ
3400 դրամ
#2827

Կենդանիների լեզուն և հաղորդակցումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բնապահպանություն
15 էջ
3000 դրամ
#3152

Մթնոլորտային տեղումներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բնապահպանություն
11 էջ
2200 դրամ
#3154

Մթնոլորտի պահպանություն

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բնապահպանություն
15 էջ
3000 դրամ
#3157

Տավուշի մարզի էկոլոգիական հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բնապահպանություն
14 էջ
2800 դրամ
#3166

Բուսական յուղերի բնութագիրը

Բովանդակություն
Կուրսային
Բնապահպանություն
19 էջ
3800 դրամ
#1328

Բնապահպանական արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բնապահպանություն
13 էջ
2600 դրամ
#1308

Բնապահպանական միջոցառումներ

Բովանդակություն
Կուրսային
Բնապահպանություն
30 էջ
6000 դրամ
#1309

Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բնապահպանություն
12 էջ
2400 դրամ
#1315

Բնօգտագործման կառավարման նպատակները ու խնդիրները

Բովանդակություն
Կուրսային
Բնապահպանություն
18 էջ
3600 դրամ
#1316

Ինչ է էկոլոգիան, Էկոլոգիայի հիմնախնդրի դասակարգումը

Բովանդակություն
թեզ
Բնապահպանություն
85 էջ
42500 դրամ
#0871

Հողերի պահպանումը քամու և ջրային էրոզիայից

Բովանդակություն
Ստուգողական
Բնապահպանություն
9 էջ
1800 դրամ
#0876

Բնօգտագործման և բնօգտագործման կառավարման, շրջակա միջավայրի պահպանության հասկացությունը, տեսակներն ու սկզբունքները

Բովանդակություն
Կուրսային
Բնապահպանություն
15 էջ
3000 դրամ
#0849

Գլոբալացման էկոլոգիական հետևանքները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բնապահպանություն
16 էջ
3200 դրամ
#0857

Էկոլոգո-տնտեսական գնահատման ցուցանիշների

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Բնապահպանություն
61 էջ
30500 դրամ
#0665

Արդյունաբերական և կենցաղային թափոններ

Բովանդակություն
Կուրսային
Բնապահպանություն
0 էջ
0 դրամ
#0386

Էկոլոգո-տնտեսական գնահատման ցուցանիշներ

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Բնապահպանություն
61 էջ
30500 դրամ
#0211

Ֆրանսիայի բնական պայմանները և ռեսուրսները

Բովանդակություն
Կուրսային
Բնապահպանություն
34 էջ
6800 դրամ
#0312

Բնական ռեսուրսների կադաստր և մոնիթորինգ

Բովանդակություն
Կուրսային
Բնապահպանություն
25 էջ
5000 դրամ
#3874

Բնօգտագործման և բնապահպան գործունեության իրավական կարգավորումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Բնապահպանություն
28 էջ
5600 դրամ
#3876

Անտառային կորուստների կրճատման ուղիները

Բովանդակություն
Կուրսային
Բնապահպանություն
22 էջ
4400 դրամ
#3855