Որոնման արդյունք գտնվել է 84 նյութ

Ընդհանուր հասկացություն հաշմանդամության մասին

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բժշկություն
9 էջ
1800 դրամ
#2248

Փոխնակ մայրեր

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բժշկություն
16 էջ
3200 դրամ
#3147

ՄՈՒԿ – ի ընդհանուր   բնութագիրը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բժշկություն
14 էջ
2800 դրամ
#1363

Արյան շրջանառության ֆունկցիան

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բժշկություն
15 էջ
3000 դրամ
#0907

Իմունոգլոբին (Հեպատիտ B)

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բժշկություն
11 էջ
2200 դրամ
#0981

Զոբի բուժումը դեղամիջոցներով

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բժշկություն
16 էջ
3200 դրամ
#0020

ԹԵՐԱՏԱԼՈԳԻԱ: ՄԱՐԴՈՒ ՍԱՂՄՆԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԸ

Բովանդակություն
Կուրսային
Բժշկություն
17 էջ
3400 դրամ
#0647

Անեմիա հղիների և նորածինների մոտ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բժշկություն
10 էջ
2000 դրամ
#3133

Գեշտալտթերապիայի հիմնական դրույթները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բժշկություն
10 էջ
2000 դրամ
#3138

Մանկական ուղեղային կաթվածի առաջացման պատճառներն ու դրսևորման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բժշկություն
14 էջ
2800 դրամ
#3143

Առողջությանը վնաս պատճառելու հասկացությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Բժշկություն
40 էջ
8000 դրամ
#3769

Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների խոսքի զարգացման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Բժշկություն
28 էջ
5600 դրամ
#3777

Կինեզիոթերապիայի և աշխատանքային թերապիայի համակցված կիրառման արդյունավետությունը Պարկինսոնի հիվանդություն ունեցող անձանց մոտ

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Բժշկություն
64 էջ
32000 դրամ
#3779

Տեղեկություններ գենետիկայի պատմությունից, Հիպոկրատի, Արիստոտելի, Դարվինի տեսությունները,Գալտոնի, Մենդելի ծառայությունները, գենետիկայի երկրորդ ծնունդը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բժշկություն
18 էջ
3600 դրամ
#3785

Քրոմոսոմը որպես ժառանգական ինֆորմացիայի կրող

Բովանդակություն
Կուրսային
Բժշկություն
31 էջ
6200 դրամ
#3786

Առաջնորդություն հասկացությունը և նրա էությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Բժշկություն
28 էջ
5600 դրամ
#5419

Առողջարաններին ներկայացվող պահանջները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բժշկություն
12 էջ
2400 դրամ
#5423

Բժշկական ապահովագրության զարգացման փուլերը,տեսակները

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Բժշկություն
62 էջ
31000 դրամ
#5425

Ապօրինի աբորտ կատարելը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բժշկություն
13 էջ
2600 դրամ
#5418

Առողջ ապրելակերպ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բժշկություն
13 էջ
2600 դրամ
#5420

Գենդերային խնդիրները նկարագիրը

Բովանդակություն
Կուրսային
Բժշկություն
28 էջ
5600 դրամ
#5432

Գլխուղեղի լիմբիական համակարգի մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բժշկություն
8 էջ
1600 դրամ
#1554

Մուտացիոն փոփոխականություն

Բովանդակություն
Կուրսային
Բժշկություն
19 էջ
3800 դրամ
#1367

Նիտրատների սոցիալ-էկոլոգիական հինախնդիրը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Բժշկություն
97 էջ
48500 դրամ
#2449

Անեմիա հղիների և նորածինների մոտ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բժշկություն
10 էջ
2000 դրամ
#0093

Առողջությունը արժեքային համակարգում մեթոդները

Բովանդակություն
Անհատական
Բժշկություն
11 էջ
2200 դրամ
#0463

Էթիոլոգիան և պաթոգենեզը

Բովանդակություն
Կուրսային
Բժշկություն
17 էջ
3400 դրամ
#0416

Թութք

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բժշկություն
11 էջ
2200 դրամ
#0695

Էնտերովիրուսներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Բժշկություն
20 էջ
4000 դրամ
#3252

Դեղերի մասին օրենքը և դեղերի բացթողնման գործընթացը ՀՀ-ՈՒՄ

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Բժշկություն
38 էջ
19000 դրամ
#3254