Որոնման արդյունք գտնվել է 26 նյութ

Մանգան (II) -պիրիդօքսին-նատրիումի պենտադեցիլսուլֆոնատ-ջուր համակարգում կոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրում

Բովանդակություն
Կուրսային
Քիմիա
26 էջ
5200 դրամ
#2057

Բենտոնիտի հատկությունները և կազմը

Բովանդակություն
Կուրսային
Քիմիա
28 էջ
5600 դրամ
#3215

Ակրիդին օրանժի լուծույթների սպեկտրոսկոպիկ ուսումնասիրությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Քիմիա
16 էջ
3200 դրամ
#3232

Դիսպերսիայի աստիճան

Բովանդակություն
Կուրսային
Քիմիա
22 էջ
4400 դրամ
#0667

Թիրախի պատրաստումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Քիմիա
27 էջ
5400 դրամ
#0670

Ալավերդու պղնձամոլիբդենային գործարանի աղտոտվածությունը ծանր մետաղներով

Բովանդակություն
թեզ
Քիմիա
30 էջ
15000 դրամ
#0038

Հեղուկ բյուրեղներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Քիմիա
20 էջ
4000 դրամ
#3649

Տարբեր մակարդակներում տանձաձև հարակցում

Բովանդակություն
Կուրսային
Քիմիա
25 էջ
5000 դրամ
#3652

Թաղանթներ և օրագելներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Քիմիա
15 էջ
3000 դրամ
#0626

Գրականության տեսություն

Բովանդակություն
Կուրսային
Քիմիա
25 էջ
5000 դրամ
#1677

Մետաղները բնության մեջ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Քիմիա
16 էջ
3200 դրամ
#2845

ՍԵՐՊԵԺԻՆ ԱԼԿԱԼՈԻԴԻ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՐԵՆ ԱԿՏԻՎ ՆՈՐ ԱԾԱՆՑԻԱԼՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Քիմիա
20 էջ
10000 դրամ
#0253

Սիլիկահողի կառուցվածքն ու հատկությունները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Քիմիա
15 էջ
3000 դրամ
#3593

Տեղեկություններ կերամիկական աղյուսի մասին

Բովանդակություն
Կուրսային
Քիմիա
38 էջ
7600 դրամ
#3653

Ակրիդինային ներկանյութերի լուծույթների սպեկտրաչափական ուսումնասիրությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Քիմիա
41 էջ
8200 դրամ
#3236

Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի թափոնաջրերի վնասազերծման արդյունավետ եղանակի մաշկում

Բովանդակություն
թեզ
Քիմիա
42 էջ
21000 դրամ
#0037

Ածխածին թեմայի դասավանդումը դպրոցում

Բովանդակություն
Կուրսային
Քիմիա
15 էջ
3000 դրամ
#0132

Օրգանական պարարտանյութերի տեսակները և դրանց օգտագործումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Քիմիա
11 էջ
2200 դրամ
#0877

CBZ-գլիցիլ-D-ալիլգլիցինի և ազատ գլիցիլ-D-ալիլգլիցինի դիպեպտիդների սինթեզը և կենսաբանական ակտիվության ուսո

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Քիմիա
31 էջ
15500 դրամ
#1923

Ճյուղավորված շղթայական ռեակցիաներ

Բովանդակություն
Կուրսային
Քիմիա
19 էջ
3800 դրամ
#2050

Տաուրինի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Քիմիա
23 էջ
4600 դրամ
#2454

Գույնի ֆիզիկա, գույնի առաջացման պրոցեսը

Բովանդակություն
Կուրսային
Քիմիա
26 էջ
5200 դրամ
#1673

Ատոմի կառուցվածքը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Քիմիա
16 էջ
3200 դրամ
#2844

Մարդու պրոֆեսիոնալ գործունեությունը և կենսաբանական ակտիվ հավելանյութերը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Քիմիա
14 էջ
2800 դրամ
#3592

Կոլոիդ համակարգերի հատկությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Քիմիա
26 էջ
5200 դրամ
#3648

Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Քիմիա
16 էջ
3200 դրամ
#3651