Որոնման արդյունք գտնվել է 4 նյութ

1.1 «Առանցքակալի կափարիչի» տեխնոլոգիական նշանակությունը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Տեխնոլոգիա
33 էջ
16500 դրամ
#0187

Մեկուսչային ձողաձև անտենաների նշանակությունը և աշխատանքի սկզբունքը

Բովանդակություն
Կուրսային
Տեխնոլոգիա
13 էջ
2600 դրամ
#1294

Մետաղե տնտեսական ապրանքների արտադրության համար        օգտագործվող հումքը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տեխնոլոգիա
17 էջ
3400 դրամ
#1298

Նորագույն տեխնոլոգիաներ

Բովանդակություն
Կուրսային
Տեխնոլոգիա
16 էջ
3200 դրամ
#1398