Որոնման արդյունք գտնվել է 97 նյութ

Կապի և հեռահաղորդակցության համակարգի ընդհանուր բնութագիրը և զարգացման բնորոշ գծերը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Մշակույթ
77 էջ
38500 դրամ
#1818

Գրերի գյուտը և հայ եկեղեցին

Բովանդակություն
Անհատական
Մշակույթ
7 էջ
1400 դրամ
#1681

Կլասիցիստական թատրոնի և Վոլտերի դրամատուրգիայի ընդհանրություններն ու տարբերությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Մշակույթ
27 էջ
5400 դրամ
#2199

Մարդը կարող է իր ետևից ամբոխ տանել, եթե հմայք ունի, Փաստարկներ և հակափաստարկներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մշակույթ
11 էջ
2200 դրամ
#2831

Իտալական նեոռեալիզմը կինոյում

Բովանդակություն
Անհատական
Մշակույթ
7 էջ
1400 դրամ
#1436

Իտալական Վերածննդի գրականություն

Բովանդակություն
Կուրսային
Մշակույթ
25 էջ
5000 դրամ
#1438

Ժողովրդական ավանդույթների և սովորույթներիդերն դերն ազգային դաստիարակության համակարգում

Բովանդակություն
Կուրսային
Մշակույթ
17 էջ
3400 դրամ
#0976

Արդյունավետությունը հանրային և մասնավոր ռադիոկայաններում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մշակույթ
8 էջ
1600 դրամ
#0818

Ժամանակակից երաժշտության դասը և աշակերտների երաժշտական գործունեության տեսակները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մշակույթ
12 էջ
2400 դրամ
#1041

Դաստիարակությունը և դպրոցը Հին միջնադարյան Հայաստանում

Բովանդակություն
Անհատական
Մշակույթ
27 էջ
5400 դրամ
#1692

Անգլիա և անգլիացիներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մշակույթ
10 էջ
2000 դրամ
#0153

Զոհաբերություն

Բովանդակություն
թեզ
Մշակույթ
51 էջ
25500 դրամ
#0413

Արդի հայկական մշակույթ. Ազգային քաղաքական և գաղափարախոսական հանգամանքները, գլոբալիզացիա և մշակութային քաղաքականություն. կրթություն և գիտություն

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մշակույթ
13 էջ
2600 դրամ
#0479

ՙԱյամ ալ-արաբ՚-ը որպես Արաբիայի ցեղային, պատմասոցիալական մտածողությունը արտահայտող հուշարձան

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մշակույթ
16 էջ
3200 դրամ
#0486

Էթնիկական հոգակերտվածք

Բովանդակություն
Կուրսային
Մշակույթ
18 էջ
3600 դրամ
#0419

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Բովանդակություն
Ստուգողական
Մշակույթ
5 էջ
1000 դրամ
#0174

Հունական անտիկ թատրոնը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մշակույթ
18 էջ
3600 դրամ
#3538

ՙՆոր ինդուստրիալ երկրները համաշխարհային տնտեսության մեջ ՚

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մշակույթ
17 էջ
3400 դրամ
#3540

Ազգային և կրոնական տոների ճանաչողական ու դաստիարակչական արժեքը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մշակույթ
12 էջ
2400 դրամ
#3707

Թանգարանային ռեսուրսների զարգացման ռազմավարություն

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Մշակույթ
60 էջ
30000 դրամ
#3712

Թանգարանների գովազդը և PR

Բովանդակություն
Կուրսային
Մշակույթ
44 էջ
8800 դրամ
#3713

Պետրոս Նախիջևանցու սոցիալ-հասարակագիտական հայացքները

Բովանդակություն
թեզ
Մշակույթ
80 էջ
40000 դրամ
#3719

Ավանդույթներ, բարքեր, սովորույթներ նմանություններն ու տարբերությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Մշակույթ
35 էջ
7000 դրամ
#5403

Արարատյան դաշտավայրի վաղ բրոնզեդարյան հուշարձանները

Բովանդակություն
Կուրսային
Մշակույթ
27 էջ
5400 դրամ
#5404

Ամուսնություն և հարսանիքի սովորույթներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մշակույթ
13 էջ
2600 դրամ
#5398

Արցախի հոգևոր-մշակութային կենտրոնները

Բովանդակություն
Կուրսային
Մշակույթ
28 էջ
5600 դրամ
#5406

Բեատրիչեի կերպարի գեղարվեստական առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Մշակույթ
25 էջ
5000 դրամ
#5408

Երևանի պետական պատմության թանգարանի նոր ցուցադրումները, Վրաստանի պետական պատմության թանգարանի նոր ցուցադրումները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մշակույթ
14 էջ
2800 դրամ
#5414

Գեղարվեստական մետաղագործությունը Աքեմենյան Իրանում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մշակույթ
10 էջ
2000 դրամ
#5410