Որոնման արդյունք գտնվել է 178 նյութ

Սև աղետ» վեպի կերպարային համակարգը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Գրականություն
42 էջ
21000 դրամ
#1909

Ագաթանգեղոսի <<Պատմություն հայոց>> երկը

Բովանդակություն
Կուրսային
Գրականություն
19 էջ
3800 դրամ
#1791

Ղազարոս Աղայանի կյանքն ու մանկավարժական հայացքները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Գրականություն
15 էջ
3000 դրամ
#2047

Վահան թոթովենցի ՙնոր բյուզանդիոն դրաման

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Գրականություն
63 էջ
31500 դրամ
#2385

Կոստան Զարյանի բանաստեղծական աշխարհը

Բովանդակություն
Կուրսային
Գրականություն
33 էջ
6600 դրամ
#2561

Շիլլերի բալադները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Գրականություն
22 էջ
4400 դրամ
#3192

Պիկարոյական վեպի գեղարվեստական և գաղափարական առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Գրականություն
26 էջ
5200 դրամ
#3197

ՙՊողիկտոս՚ ողբերգությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Գրականություն
24 էջ
4800 դրամ
#3199

Սենտիմենտալիսզմի գրականության հիմնական առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Գրականություն
20 էջ
4000 դրամ
#3200

Վահան Տերյան , «Մթնշաղի անուրջներ»

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Գրականություն
11 էջ
2200 դրամ
#3263

Եղիշեի քաղաքական ուսմունքը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Գրականություն
12 էջ
2400 դրամ
#3176

Ժողովրդական բանահյուսության առարկան և բնորոշ առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Գրականություն
25 էջ
5000 դրամ
#3178

Կնոջ դերը Վոլտերի «Կանդիդ կամ օպտիմիզմ» ստեղծագործությունամ մեջ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Գրականություն
17 էջ
3400 դրամ
#3179

Մոնտեսքյոյի ուսմունքը պետության և իրավունքի, օրենսդրության բնույթը որոշող գործոնների մասին

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Գրականություն
20 էջ
4000 դրամ
#3185

Բեատրիչեն, Լաուրան և Ֆիամետան որպես ներշնչման աղբյուր

Բովանդակություն
Կուրսային
Գրականություն
25 էջ
5000 դրամ
#1236

Գյոթեի քնարարեգության թեմատիկ և գեղարվեստական առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Գրականություն
24 էջ
4800 դրամ
#1609

Մայտա վեպը արեվմտահայ գրական կյանքի համապատկերում

Բովանդակություն
Կուրսային
Գրականություն
36 էջ
7200 դրամ
#0875

Թումանյան «Փարվանա»

Բովանդակություն
Կուրսային
Գրականություն
14 էջ
2800 դրամ
#0698

Աշնան խորհրդանշանները Տերյանի և Բակունցի ստեղխագործություններում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Գրականություն
12 էջ
2400 դրամ
#0781

Հայ էպոսագիտության մի քանի դրվագներ

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Գրականություն
85 էջ
42500 դրամ
#1028

Ակսել Բակունց

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Գրականություն
8 էջ
1600 դրամ
#0133

«Կորուսյալ սերունդ»-ի գրականություն

Բովանդակություն
Կուրսային
Գրականություն
22 էջ
4400 դրամ
#0002
Ռեֆերատ
Գրականություն
9 էջ
1800 դրամ
#0414

Առասպելը` իբրև սոցիալ-մշակութային երևույթ. առասպել հասկացության ծագումնաբանությունը և ժամանակակից մեկնաբանումները

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Գրականություն
45 էջ
22500 դրամ
#0330

Դեմիրճյանի բանաստեղծությունների վերլուծություն

Բովանդակություն
Անհատական
Գրականություն
25 էջ
5000 դրամ
#0363

Կոչականը Հ. Շիրազի չափածոյում

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Գրականություն
40 էջ
20000 դրամ
#0195

Համո Սահյանի Սեզամ Բացվիր ժողովածուն և նրա ուսուցումը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Գրականություն
51 էջ
25500 դրամ
#0196

Հովհաննես Շիրազի պոեմների ուսուցումը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Գրականություն
51 էջ
25500 դրամ
#0197

Ողբի ժանրը և Շնորհալու Ողբ Եդեսիոյ պոեմը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Գրականություն
53 էջ
26500 դրամ
#0198

Գյոթեի կյանքը և ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը

Բովանդակություն
Կուրսային
Գրականություն
25 էջ
5000 դրամ
#0204