Որոնման արդյունք գտնվել է 377 նյութ

Ազգային ինովացիոն համակարգերի ձևավորման ժամանակ ռիսկային երևույթների տեսակները, դրսևորման առանձնահատկությունները և դասակարգումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Տնտեսագիտություն
12 էջ
2400 դրամ
#1856

Գործարար ակտիվության գնահատման մեթոդները և մեթոդաբանական վերլուծության ձևերը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Տնտեսագիտություն
93 էջ
46500 դրամ
#3206

Մաքսային քաղաքականության ձևավորման և զարգացման էվոլյուցիան

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Տնտեսագիտություն
82 էջ
41000 դրամ
#1292

Եվրամիությունը որպես տարածաշրջանային շուկա

Բովանդակություն
Կուրսային
Տնտեսագիտություն
22 էջ
4400 դրամ
#0110

Անձնական ապահովագրություն

Բովանդակություն
Անհատական
Տնտեսագիտություն
10 էջ
2000 դրամ
#0011

Եկամուտների բաշխման քաղաքականության ժամանակակից մոտեցումները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
10 էջ
2000 դրամ
#0079

Եկամուտների և ծախսերի հաշվառումը (2)

Բովանդակություն
Անհատական
Տնտեսագիտություն
15 էջ
3000 դրամ
#0080

Արժութային քաղաքականության էությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
18 էջ
3600 դրամ
#4045

Արժեթղթերի շուկայի էությունն ու կառուցվածքը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
18 էջ
3600 դրամ
#4043
Դիպլոմային
Տնտեսագիտություն
0 էջ
0 դրամ
#0076

Բոստոնի խորհրդատվական խմբի մատրիցա

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
11 էջ
2200 դրամ
#4596

Բանկհասկացություն

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
17 էջ
3400 դրամ
#4593

Գիտական հետազոտության մեթոդները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
14 էջ
2800 դրամ
#4666

Արժեթղթերի շուկայի զարգացման արդի առանձնահատկությունները և միտումները

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Տնտեսագիտություն
72 էջ
36000 դրամ
#5856

Ավտոտրանսպորտային ապահովագրության զարգացման պատմությունը, էությունը և առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Տնտեսագիտություն
76 էջ
38000 դրամ
#5840

Արժույթային փոխարժեք, որոշումը, դասակարգումը կարգավորման միջոցները

Բովանդակություն
Կուրսային
Տնտեսագիտություն
23 էջ
4600 դրամ
#5865

Արտագաղթի շարժառիթները և առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Կուրսային
Տնտեսագիտություն
35 էջ
7000 դրամ
#5867

Արժեթղթերի շուկայի էությունը, կառուցվածքը

Բովանդակություն
Կուրսային
Տնտեսագիտություն
45 էջ
9000 դրամ
#5857

Արտադրական գործոնները և դրանց դասակարգումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
16 էջ
3200 դրամ
#5868

Արդարադատության իրականացումը միայն դատարանի կողմից

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
15 էջ
3000 դրամ
#5845

Արդարադատության հասկացությունը և բնորոշ հատկանիշները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
15 էջ
3000 դրամ
#5846

Արտաքին առևտրի մաքսային կարգավորումը և դրա առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Տնտեսագիտություն
50 էջ
25000 դրամ
#5889

Արտադրանքի ինքնարժեքի էությունը

Բովանդակություն
թեզ
Տնտեսագիտություն
100 էջ
50000 դրամ
#5875

Արտադրական ծախսումների տնտեսական բովանդակությունը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Տնտեսագիտություն
70 էջ
35000 դրամ
#5869

Արտադրանքի արդյունավետության վերլուծության մեթոդներ

Բովանդակություն
Կուրսային
Տնտեսագիտություն
27 էջ
5400 դրամ
#5873

Արւլյունաբերական արտադրանքի հասկացություեր և դրա սահմաևազաաումը տնտեսական գործունեության

Բովանդակություն
Կուրսային
Տնտեսագիտություն
37 էջ
7400 դրամ
#5897

Արտադրանքի պահպանման պրոցեսի իրագործման ծախսերի նվազեցման հիմնական ուղիները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
13 էջ
2600 դրամ
#5877

Բաժնետիրական ընկերությունների գույքային հիմնադրամները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
15 էջ
3000 դրամ
#5902

Բազմազգային կորպորացիաների բնորոշումը, ձևերը և գործունեության արդյունավետությունը]

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
16 էջ
3200 դրամ
#5898

Արտադրության տնտեսական և սոցիալական արդյունավետությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
18 էջ
3600 դրամ
#5881