Որոնման արդյունք գտնվել է 6767 նյութ

ՀՀ քաղաքացիների, օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց վարչաիրավական կարգավիճակը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավագիտություն
15 էջ
3000 դրամ
#1897

Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի նպատակը, օրենսդրության խնդիրները, պետական քաղաքականության սկզբունքները, պետական երաշխիքները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
14 էջ
2800 դրամ
#1899

Հյուգոյի Աստվածամոր տաճարը

Բովանդակություն
Կուրսային
Արտասահմանյան գրականություն
25 էջ
5000 դրամ
#1900

Հյուրընկալության ինդուստրիայի արդի միտումները և հեռանկարները

Բովանդակություն
Կուրսային
Զբոսաշրջություն (Տուրիզմ)
31 էջ
6200 դրամ
#1904

«Մանկավարժական տեխնոլոգիա» հիմնախնդրի գիտատեսական հիմնավորումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Մանկավարժություն
22 էջ
4400 դրամ
#1906

Սև աղետ» վեպի կերպարային համակարգը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Գրականություն
42 էջ
21000 դրամ
#1909

6-7-րդ դարերի ազատագրական պայքարը Արևելյան Հայաստանում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Պատմություն
10 էջ
2000 դրամ
#1910

7 տարեկանի ճգնաժամ

Բովանդակություն
Կուրսային
Հոգեբանություն
17 էջ
3400 դրամ
#1911

Антонимы

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ռուսերեն
16 էջ
3200 դրամ
#1959

Հողային հարաբերությունների զարգացումը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Անհատական
Տնտեսագիտություն
13 էջ
2600 դրամ
#1964

Հողային ռեսուրսների օգտագործման գեոէկոլոգիական պրոբլեմները

Բովանդակություն
Կուրսային
Բնապահպանություն
25 էջ
5000 դրամ
#1966

Հողի և անշարժ գույքի շուկայի էկոլոգիական ֆունկցիաները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
13 էջ
2600 դրամ
#1970

Հողի հարկը և վճարողները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավագիտություն
16 էջ
3200 դրամ
#1972

Հողի հարկի հաշվարկ ձևաթղթի լրացման և ներկայացման կարգը, հողի հարկի հաշվարկումը, հաշվառումը, արտոնությունները, պարտավորությունների ծագման պահը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավագիտություն
12 էջ
2400 դրամ
#1973

ՀՀ հանքային ջրերը և դրանց նշանակությունը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Բնապահպանություն
34 էջ
17000 դրամ
#1864

Կապիտալի միջազգային շարժի և գործնականում դրանց կիրառման հնարավորությունները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
15 էջ
3000 դրամ
#1867

Կապիտալի տնտեսական բնույթը և բովանդակությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Տնտեսագիտություն
21 էջ
4200 դրամ
#1869

ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ծնողների հոգեբանական խնդիրների բացահայտումը մանդալաների միջոցով

Բովանդակություն
թեզ
Հոգեբանություն
64 էջ
32000 դրամ
#1871

ԿԱՊԿՈՒ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Հոգեբանություն
14 էջ
2800 դրամ
#1873

Դրամարկղային գործառնությունների վարման կարգը և հաշվառումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
13 էջ
2600 դրամ
#1825

Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, պահպանման և դուրսգրման աուդիտ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
16 էջ
3200 դրամ
#1828

Հիմնական միջոցների վերլուծության նշանակությունը և խնդիրները

Բովանդակություն
Կուրսային
Տնտեսագիտություն
20 էջ
4000 դրամ
#1829

Հիշողություն, հիշողության խանգարում

Բովանդակություն
Անհատական
Հոգեբանություն
10 էջ
2000 դրամ
#1834

Հիփոթեքը որպես ֆինանսական համակարգի օղակ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
17 էջ
3400 դրամ
#1836

ՀՀ ագրարային սեկտորի ճյուղային կառուցվածքը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
12 էջ
2400 դրամ
#1840

ՀՀ առևտրային բանկերի ֆինանսական ռիսկերի վերլուծության նշանակությունը և կարևորությունը

Բովանդակություն
թեզ
Տնտեսագիտություն
110 էջ
55000 դրամ
#1841

Կապիտալի առաջարկը և պահանջարկը

Բովանդակություն
Կուրսային
Տնտեսագիտություն
28 էջ
5600 դրամ
#1842

Կապիտալի արժեքի և օպտիմալ կառուցվածքի գնահատումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Տնտեսագիտություն
18 էջ
3600 դրամ
#1843

Կառավարման և կազմակերպման տեսությունների զարգացումը 20-րդ դարում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
9 էջ
1800 դրամ
#1875

ՀՀ ներդրումային շուկայի արդի վիճակը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Տնտեսագիտություն
13 էջ
2600 դրամ
#1881